Jägarexamenskurs Skytte.
Endast skyttedelen (2 dagar)

Detta är kursen för dig som redan har genomfört teoridelen av kurs till Jägarexamen och behöver skytteträning / praktiska proven.

Kursen innehåller träning i hagel- och kulskytte samt praktiska prov för jägarexamen. De praktiska momenten genomförs vid Varpsund skjutbana. Samtliga praktiska prov genomförs på Roslagens Jaktskyttebana norr om Norrtälje. Vid kurstillfället har vi anläggningarna för oss själva, vilket ger mycket tid på skjutbanorna utan stress eller onödig väntan. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha mycket goda förutsättningar att klara de praktiska proven för jägarexamen, som genomförs dag 2. 

   

Dagsprogram

Lördag: Träningsdag

 • Genomgång av vapentyper
 • Avståndsbedömning, säker vapenhantering hagel samt kula
 • Skjutning hagel mot lerduvor
 • Skjutning hagel mot markmål
 • Skjutning kula precision
 • Skjutning kula klass 1 i skyttebiograf

Söndag: Provdag  

 • Praktiska prov

Missar ni något av delproven finns alltid möjlighet att göra om detta vid senare tillfälle.

Följande ingår i kursens avgift (2 900 kr)

 • Skjutövningar samt lån av vapen
 • Övningsammunition
 • Banhyror

Följande ingår inte

 • Måltider
 • Examinationsavgifter skjutprov till Svenska Jägareförbundet samt Naturvårdsverket (Totalt ca 1000,- som betalas kontant på plats)

KURSTILLFÄLLEN 2019: 


8-9 juni
10-11 augusti
14-15 september
28-29 september
26-27 oktober