Övriga tjänster och produkter

Vi erbjuder ett brett utbud av produkter och tjänster till jaktlag och markägare i Mälardalen.

Jaktadministration

Skötselplaner och viltvårdplaner skrivs lätt med färdiga mallar. Vi erbjuder ett komplett paket med färdiga PM för jakten och checklistor för jaktledare. 

Kartservice 
Pålitliga, aktuella och lättlästa kartor underlättar informationsutbytet mellan jaktlagsmedlemmarna. De ger också ökad säkerhet under jakten, kanske speciellt när jaktlagen är stora och inte alla jaktlagsmedlemmar har detaljkunskap om jaktområdet. Hundförare får också lättare att navigera i området med uppdaterade kartor. Vi hjälper er att ta fram kartor över er jaktmark där pass mm finns med. Plastat och klart i färg. 

Hundservice och guider  
Vi har ett brett kontaktnät med drivande, ställande, apporterande hundar. Vi kan tillhandahålla jaktguider och hundförare som kan skapa en händelserik jakt. Jaktguiderna är specialister på smyg och vakjakt samt med sina hundar är väldigt duktiga på att se till så det händer saker i såtarna. 

Eftersöksservice  
Viltet i trafiken har varit och är fortfarande ett stort problem. På de större vägarna med viltstängsel är viltolyckorna förhållandevis få, men i övrigt inträffar ett stort antal olyckor varje år - ca 35 000. Många av dessa olyckor kräver eftersök och dessa utförs så gott som uteslutande av jägare. Är det så att ni skall ha en större jakt där ni behöver ha hundar i beredskap för såväl eftersök som för jakt så kontakta oss.

Utrustning

Behöver du hjälp med val av produkt så kontakta oss så diskuterar vi fram det alternativ som passar bäst just för dina behov. Allt vad du kan behöva för dina upplevelser i vår vildmark kan vi erbjuda via våra partners.

  • Foderservice, foderhäckar, foderautomater
  • Torn, vakkojor, foderplatser, spridare, flottar, skjutstegar, fällor 
  • Viltstängsel, ex för vildsvin

Tjänster

  • Byggande av passlinjer 
  • Anläggning av viltåker 
  • Anläggande av viltvatten, bidragsansökningar mm. 
  • Skyddsjakt, predatorjakt
  • Uppbyggnad av slakteri


Samarbetspartners

De unika arrangemang som erbjuds samarbetsföretagen genom GHCS rymmer fantastiska möjligheter till upplevelser utöver det vanliga, både för kunder och egna medarbetare i företaget. Du och dina gäster är välkomna att delta tillsammans med - och lära känna -den svenska vildmarken i våra gemensamma utbildnings-och konferensarrangemang. Eller i ditt eget skräddarsydda arrangemang för kunder eller egen organisation.

Bland supportföretagen finns ett stort antal av Sveriges största och mest välkända företag. Som Sponsor inbjuds ditt företag att vara representerat vid vissa av de mycket uppskattade aktiviteter vi arrangerar flera gånger om året. Dessa är utmärkta tillfällen att knyta kontakter och samtidigt informera om ditt företags affärsverksamhet under trivsamma former, utanför vardagen.

Vi samarbetar med starka företag/varumärken som vi själva använder oss av eller har ett stort förtroende för. Målsättningen med våra samarbeten är att skapa en kreativ utveckling och ett stort värde för bägge parter. Vill ni också samarbeta med GHCS?