Sandemar Gods, Dalarö

Sandemar ligger ca 25 min från Stockholm centrum, tre kilometer väster om Dalarö. Godset omfattar 6.500 hektar varav GHCS disponerar 900 hektar jaktmark samt 1.500 hektar vatten för fågeljakt, säljakt. Marken angränsar i norr till Tyresta nationalpark om ca 5.000 hektar.

Marken har haft ett mycket lågt jakttryck och hyser älg och dov samt talrikt med vildsvin och rådjur. Sjöfågeljakten är mycket intressant med flera vikar och öar. I anslutning till jaktmarken finns en samlingslokal med slakterifaciliteter som disponeras av jaktlaget.  

 

Följande ingår i årsavgiften:

Jakterna leds av erfarna jägare där hundförare, potentiella eftersök efter jakten ingår. Vi räknar med att genomföra 4 - 5 drevjakter per år samt ett antal sjöfågeljakter. Möjlighet att vaka på gris finns förstås (vi planerar ett antal vak kojor på marken). Viltvård, utfodring och övriga viltvårdsinsatser ingår och kommer att utföras löpande. Gemensamma arbetsdagar kommer att anordnas de första åren för att snabbare bygga upp marken.