Bokningsregler jaktresor

Per 1. augusti 2017

Anmälningsavgift 

I samband med bokning betalas hela resan. Betalning sker genom betalning till vårt bankgiro.

Bekräftelse 

När bokningen är genomförd får du en bokningsbekräftelse från oss.

Slutbetalning 

I de fall det gäller skall slutlig betalning skall vara GHCS tillhanda senast 45 dagar innan resans avgång. Vi skickar slutfaktura tillsammans med din bokningsbekräftelse. Om anmälan sker senare än 45 dagar innan avresa skall hela resans pris betalas omgående. Eventuella färdhandlingar skickas ut efter att slutbetalning erhållits.

Resplan 

Vi förbehåller oss rätten att göra ändringar av resplanen. Ändringar kan göras av tvingande omständigheter eller i syfte att förbättra resan. I absolut undantagsfall kan också ändring av boende ske.

Våra priser 

Vi förbehåller oss rätten att höja eller sänka priset om stora förändringar i transportkostnader eller valutakursen inträffar. Sådan prishöjning meddelas innan slutbetalning skall ske. Du har rätt att kostnadsfritt avboka resan vid en prishöjning större än 5 %.

Avbeställning av resa 

Vid avbeställning/ombokning senast 45 dagar innan resans startdatum återbetalas eventuella inbetalade pengar med avdrag för avgiften på det antal jaktdagar som kunden har beställ.

Vid avbeställning/ombokning senare än 45 dagar men tidigare än 14 dagar före resans startdatum betalar resenären 70 % av resans pris.

Vid avbeställning mindre än 14 dagar innan resans början betalar resenären fullt pris, dvs. ingen återbetalning är möjlig.

Ingen återbetalning sker för eventuella transporttjänster som ej ombesörjs av GHCS.

Avbeställningsskydd och försäkring 

Varje resenär ombesörjer själv att teckna eventuellt avbeställningsskydd. Resenären är skyldig att ha en försäkring som ger ett fullgott reseskydd under resan.

Inställd resa 

Besked om inställd resa lämnas i god tid, allra senast 45 dagar före avresa. Vi förbehåller oss också rätten att ställa in en resa p.g.a. force majeure. Om en resa ställs in utav GHCS, så kommer anmälningsavgiften att återbetalas. GHCS tar däremot inget ansvar för kostnader som kunden har haft innan vårt inställande.

Force majeure 

GHCS kan inte ställas ansvarig för situationer uppståndna ur strejker, oväder, storm, extrema regnväder eller andra force majeure situationer. Vi hjälper till att hitta en lösning men kan inte ta något ekonomiskt ansvar när det gäller ändrade flyg, transporter eller andra ändringar utanför det ordinarie reseprogrammet. Eventuella missade delar av resan ersätts ej.

Reklamation 

Eventuella klagomål skall framföras skriftligen samt omgående till GHCS.

Övrigt

GHCS förbehåller sig rätten att avvisa en person som beter sig på ett olämpligt sätt enligt ansvarig guide och ingen återbetalning kommer att ske. En ansvarsbefrielse och ett godkännande av reglerna ska signeras utav samtliga deltagare i samband med ankomst och innan några aktiviteter kommer att påbörjas.