Sandemar Gods, Dalarö

Sandemar ligger ca 25 min från Stockholm centrum, tre kilometer väster om Dalarö. Godset omfattar 6.500 hektar varav GHCS disponerar ca. 1.400 hektar jaktmark ett andvatten där vi sätter ut ca 800 änder per år samt 1.500 hektar havsvatten för fågeljakt, säljakt. Marken angränsar i norr till Tyresta nationalpark om ca 5.000 hektar.

Marken hyser älg, dov, vildsvin, bäver samt rådjur. Sjöfågeljakten är intressant med flera vikar och öar. I anslutning till jaktmarken finns en samlingslokal med slakterifaciliteter som disponeras av jaktlaget.  

 

Följande ingår i årsavgiften:

Jakterna leds av erfarna jägare där hundförare, potentiella eftersök efter jakten ingår. Vi räknar med att genomföra 6 drevjakter per år samt ett antal andjakter. Möjlighet att vaka på gris finns förstås, vi planerar ett antal vak kojor på marken. Viltvård, utfodring och övriga viltvårdsinsatser ingår och kommer att utföras löpande.