Söder om Stockholm 30 min

Marken ligger ca 30 min från Stockholm centrum. GHCS disponerar ca. 1.400 hektar jaktmark ett andvatten, havsvatten för fågeljakt.

Marken hyser älg, dov, vildsvin, bäver samt rådjur. Sjöfågeljakten är intressant med flera vikar och öar. I anslutning till jaktmarken finns en samlingslokal med slakterifaciliteter som disponeras av jaktlaget.  

 

Följande ingår i årsavgiften:

Jakterna leds av erfarna jägare där hundförare, potentiella eftersök efter jakten ingår. Vi räknar med att genomföra 6 drevjakter per år samt ett antal andjakter. Möjlighet att vaka på gris finns förstås. Viltvård, utfodring och övriga viltvårdsinsatser ingår och kommer att utföras löpande. 
Mer info om denna fina mark,  skicka oss ett mail så kontaktar vi er.