Game & Hunting Club Scandinavia +46 707 53 27 44

Claestorps Fideikommiss, Katrineholm

Jaktlag med 30 medlemmar på Claestorps omtalade Gods söder om Katrineholm. Området hyser en av Sveriges tätaste dovhjortsstammar och rikligt med kronhjort samt vildsvin, mindre antal älg och rådjur. Jaktmarken omfattar totalt 1 362 hektar viltrik mark med en större sjö.

Vilttilldelningen är mycket god och jaktlaget har rätt att fälla ca 140 vilt per år. Vi fäller ca 10% av vilt som har gått i pass under en jaktdag vilket innebär att totalt 1 400-1 500 vilt kommer att passera passen under jakterna.

Jakterna leds av erfarna jägare där hundförare, potentiella eftersök samt omhändertagande av vilt efter jakten ingår 6 drevjakter planeras per år, beroende på snöläget.

Antagning till detta jaktlag sker endast via personlig kontakt så önskar du anmäla intresse ring.