Game & Hunting Club Scandinavia +46 707 53 27 44

Jägarexamenskurs Komplett.
Teori och skytte (3 dagar)

Detta är kursen för dig som vill gå en komplett jägarexamenskurs inklusive teori och skytte.
Efter avslutad kurs har du jägarbeviset i din hand. 

Kursen innehåller ett allmänorienterande avsnitt om djur och natur, en genomgång av hela teoridelen (fauna, ekologi, vapenhantering, vapensäkerhet, eftersök mm) samt träning i hagel- och kulskytte. De teoretiska och de praktiska kursmomenten genomförs på Varpsund Skjutbana. Samtliga prov genomförs på Roslagens Jaktskyttebana norr om Norrtälje. 

Erfarna lärare finns med under hela kursen, så det ges utrymme för diskussioner. Vid kurstillfället har vi anläggningen för oss själva, vilket ger mycket tid på skjutbanorna utan stress eller onödig väntan.

Kursens syfte och mål

Efter genomgången kurs ska deltagaren ha:

 • Mycket goda förutsättningar att klara jägarexamensproven.

 • En bred allmänbildning om vilt, jakt och natur.

 • Grundläggande kunskaper och färdigheter, för att på ett säkert och ansvarstagande sätt kunna delta under jakt.

Kursinnehåll

Kursen innehåller allmänbildning kring djur och natur, en genomgång av hela teoridelen (fauna, ekologi, vapenhantering, vapensäkerhet, eftersök mm) samt skjutträning i hagel- och kulskytte

Fredag:  kl 09.00-ca 17.0, Teoridag, Varpsund Bålsta

 • Genomgång av kursen

 • Teori 

Lördag: kl 09.00- 15.00, Praktikdag, Varpsund Bålsta

 • Avståndsbedömning, säker vapenhantering

 • Skjutning hagel mot lerduvor

 • Skjutning hagel mot markmål

 • Skjutning kula precision

 • Skjutning kula klass 1 i skyttebiograf

Söndag: kl 09.00- 16.00, Provdag, Roslagens Jaktskytteklubb Norrtälje  

Missar ni något av delproven finns alltid möjlighet att göra om detta vid senare tillfälle.

Följande ingår i kursens avgift (7 450,-)

 • Teorigenomgång

 • Skjutövningar samt lån av vapen

 • Övningsammunition

 • Banhyror

Följande ingår inte

 • Litteratur

 • Måltider

 • Examinationsavgifter till Svenska Jägareförbundet samt Naturvårdsverket, teori- och skjutprov (Totalt ca. 1600;- som betalas via swish på plats)

Anmälan 

Vid anmälan uppge namn, telefon, mail samt vilket datum du önskar gå kursen.

Kurslitteratur

Vi föreslår att du läser Jägarskoleboxen  eller motsvarande.Övningsfrågor baserade på kurslitteraturen finns på Svenska Jägareförbundets webbsida. http://jagarteori.se/ har ett bra webbaserat frågebatteri samt till telefonen går det att ladda ner en App som heter ”jägarexamen”.

Examination
Jägarexamensproven omfattar två delar, en teoretiskt och en praktiskt. Man skriver det teoretiska provet innan man genomför de praktiska.

Studiehandledning

Distansstudier innebär att kursdeltagaren huvudsakligen studerar på egen hand i hemmet och vid själva kurstillfället möter sina lärare. Många föredrar distansutbildning då den ger större möjligheter till studier i egen takt och på den tid den studerande själv väljer. Att studera på distans innebär också att en mycket stor del av studieansvaret läggs på den studerande själv.

KURSTILLFÄLLEN 2024:  

april 5-7

april 19-21

maj/juni 31-2

juni 14-16

juli 28-30

augusti 9-11

augusti 23-25

september 6-8

september 20-22

Avbokningsregler

Anmälan är bindande för deltagaren/företaget när bekräftelse om plats på kurs skickats från GHCS (Game & Hunting Club Scandinavia) Avbokning ska ske skriftligt via mail till info@ghcs.se. Vid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart kommer 50% av kursavgiften debiteras. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart kommer 100% av kursavgiften debiteras. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare efter samråd med GHCS. 

GHCS har rätt att ställa in en kurs, om så sker betalas inbetald kursavgift åter. Ersättningar därutöver utbetalas inte.  

I övrigt gäller lagen för distans och hemförsäljning.


Hur gå vidare

Vår filosofi bygger på att ett aktivt jägarliv kräver fortsatt lärande, därför är det självklart för oss att tillhandahålla ett brett utbud av kurser och jaktupplevelser efter examen. De genomsyras av hög kvalitet, god pedagogik och gemytlig atmosfär i några av Sveriges och världens vackraste miljöer. Vårt kontaktnät är stort och vår ambition är att alltid möta Era behov av fortbildning