Game & Hunting Club Scandinavia +46 707 53 27 44

TJägarexamenskurs
Endast skyttedelen (2 dagar)

Detta är kursen för dig som redan har genomfört teoridelen av kurs till Jägarexamen och behöver skytteträning / praktiska proven.

Kursen innehåller träning i hagel- och kulskytte samt praktiska prov för jägarexamen. De praktiska momenten genomförs vid Varpsund skjutbana. Samtliga praktiska prov genomförs på Roslagens Jaktskyttebana norr om Norrtälje. Vid kurstillfället har vi anläggningen för oss själva, vilket ger mycket tid på skjutbanorna utan stress eller onödig väntan. Efter genomgången kurs ska deltagaren ha mycket goda förutsättningar att klara de praktiska proven för jägarexamen, som genomförs dag 2. 

Dagsprogram

Lördag:

 kl 09.00-15.00, Träningsdag, Varpsund Bålsta

 • Avståndsbedömning, säker vapenhantering hagel samt kula

 • Skjutning hagel mot lerduvor

 • Skjutning hagel mot markmål

 • Skjutning kula precision

 • Skjutning kula klass 1 i skyttebiograf

Söndag: kl 09.00-16.00, Provdag, Roslagens Skytteklubb, Norrtälje  

 • Praktiska prov

Missar ni något av delproven finns alltid möjlighet att göra om detta vid senare tillfälle.

Följande ingår i kursens avgift (4 900,-)

 • Skjutövningar samt lån av vapen

 • Övningsammunition

 • Banhyror

Följande ingår inte

 • Måltider

 • Examinationsavgifter skjutprov till Svenska Jägareförbundet samt Naturvårdsverket (Totalt ca 1800,- som betalas via swish på plats)

Anmälan

Vid anmälan uppge namn, telefon, mail samt vilket datum du önskar gå kursen.

Avbokningsregler

Anmälan är bindande för deltagaren/företaget när bekräftelse om plats på kurs skickats från GHCS (Game & Hunting Club Scandinavia) Avbokning ska ske skriftligt via mail till info@ghcs.seVid avbokning 4 – 2 veckor före kursstart kommer 50% av kursavgiften debiteras. Vid avbokning 2 - 0 veckor före kursstart kommer 100% av kursavgiften debiteras. Vid förhinder kan platsen överlåtas till annan deltagare efter samråd med GHCS. 

GHCS har rätt att ställa in en kurs, om så sker betalas inbetald kursavgift åter. Ersättningar därutöver utbetalas inte.  

I övrigt gäller lagen för distans och hemförsäljning.

KURSTILLFÄLLEN 2024: 

april 6-7

april 20-21

juni 1-2

juni 15-16

juli 29-30

augusti 10-11

augusti 24-25

september 7-8

september 21-22