Game & Hunting Club Scandinavia +46 707 53 27 44

Söder om Stockholm 30 min

Marken ligger ca 30 min från Stockholm centrum. GHCS disponerar ca. 1.400 hektar jaktmark ett andvatten, 1 500 hektar havsvatten för fågeljakt.

Marken hyser älg, dov, vildsvin, bäver, ett fåtal kronhjort samt rådjur. Sjöfågeljakten är intressant med flera vikar och öar. I anslutning till jaktmarken finns en samlingslokal med slakterifaciliteter som disponeras av jaktlaget.

Följande ingår i årsavgiften:

Jakterna leds av erfarna jägare där hundförare, potentiella eftersök efter jakten ingår. Vi räknar med att genomföra 6 drevjakter per år samt ett antal andjakter. Möjlighet att vaka på gris finns förstås. Havsfågeljakt med vettar.  Viltvård, utfodring och övriga viltvårdsinsatser ingår och kommer att utföras löpande. Vi tillämpar arbetsdagar för samtliga medlemmar

Mer info om denna fina mark, skicka oss ett mail kontaktar vi er.
Inför jaktåret 24/25, startar rekrytering i februari.